Disclaimer

Disclaimer voor www.hiphap.nl

Hip&Hap (Kamer van Koophandel: 63241323) verleent je hierbij toegang tot www.hiphap.nl en nodigt je uit het aangebodene te kopen.

Hip&Hap behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder jou daarover een mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Hip&Hap spant zich in om de inhoud van www.hiphap.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 

De op www.hiphap.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Hip&Hap.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.hiphap.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Hip&Hap.Voor op www.hiphap.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Hip&Hap nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Hip&Hap en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Hip&Hap, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.